2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory    

GIMNASTYKA - KAŻDY FIKA

W ramach zadania "Sport dla wszystkich" realizowane są dla uczniów klas 0 - 3 szkoły podstawowej zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej "GIMNASTYKA każdy fika".

                             

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej. Efektami edukacyjno-wychowawczymi są: podniesienie sprawności fizycznej, nakierowanie rodziców i dzieci na promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wadom postawy od najmłodszych lat.

                    

Program realizowany jest w naszej szkole już drugi rok i cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów klas 0 - III. Jest to świetna inicjatywa, dzięki której od najmłodszych lat wdraża się dbałość o aktywnośc fizyczną, właściwy strój na zajęciach sportowych oraz propaguje zdrowy styl życia.

A. Berszakiewicz

Odwiedzin :

IM