Drodzy Rodzice, Prawni Opiekunowie oraz Uczniowie naszej szkoły!

     W przyszłym tygodniu, w czwartek 11 listopada będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości, a piątek, 12 listopada, będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
      Planujemy uczcić to ważne dla każdego Polaka święto w środę, 10.11.2021 r. w grupach klasowych poprzez obejrzenie okolicznościowego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów klas 3a i 3b oraz udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
Bardzo proszę, aby uczniowie w środę przyszli do szkoły w strojach galowych!
Piątek, 12.11.2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
     W związku z koniecznością zapewnienia w tym dniu opieki uczniom, których rodzice wyrażą taką wolę, zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie do sekretariatu szkoły informacji, czy i w jakich godzinach dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej (odpowiedni druk do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce strefa rodzica//druki szkolne).
Prosimy o taką informację do wtorku, 9. 11. 2021 r., do godz. 15.00.


Jadwiga Wolska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. W. Orkana w Maniowach