Lekcja przyrody w klasie 4.
Uczniowie naszej klasy 4, w związku z lekcją przyrody na temat form ukształtowania terenu, wykonali modele różnych form rzeźby powierzchni Ziemi. terenu.