Drodzy Rodzice, Opiekunowie oraz Uczniowie naszej szkoły!
Za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny.
Wiemy już, że będzie to kolejny dziwny i trudny rok, gdyż czeka nas wiele wyzwań, którym wspólnie będziemy musieli sprostać.
Pierwszym wyzwaniem jest inne niż w poprzednich latach rozpoczęcie roku szkolnego, spowodowane dwoma czynnikami: dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną oraz trwającym w naszej szkole kompleksowym remontem węzłów sanitarnych. Nie jesteśmy także w stanie jednoznacznie określić, jak będzie przebiegała nauka w kolejnych miesiącach. Przygotowujemy się przede wszystkim do nauki stacjonarnej (z organizacją pracy uwzględniającą wytyczne sanitarne), ale prawdopodobna jest też nauka zdalna w różnych wariantach.
O wszystkich rozwiązaniach organizacyjnych będziemy Państwa na bieżąco informować za pomocą strony internetowej szkoły oraz systemu korespondencji e- dziennika LIBRUS.
Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminami i procedurami obowiązującymi w naszej placówce (szczególnie z Regulaminem kształcenia na odległość, Regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach od 1 września 2020r. w związku z zagrożeniem epidemicznym ), a także z przekazami, rozporządzeniami i wytycznymi publikowanymi przez MEiN i GIS).
Proszę również o pisemne wyrażenie zgody na pomiar temperatury u Państwa dzieci oraz o podpisanie stosownych oświadczeń po zapoznaniu się z regulaminami. Druki zostaną umieszczone na stronie szkoły w zakładce strefa Rodzica// druki szkolne. Można je samodzielnie pobrać, wydrukować, podpisać i dostarczyć wychowawcom w pierwszych dniach nauki. Stosowne druki rozdamy również uczniom 1 września.
W tym kolejnym trudnym roku liczę na Państwa życzliwość, cierpliwość oraz zrozumienie.
Pragnę zapewnić, że wszyscy pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele i personel pomocniczy zrobią, co w ich mocy, aby Państwa dzieci bezpiecznie spędzały czas w naszej szkole, skutecznie ucząc się poprzez bezpośrednie działanie, tworzenie i zabawę.
W imieniu swoim oraz grona pedagogicznego życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Do zobaczenia 1 września w szkole!


Jadwiga Wolska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Maniowach

 

Organizacja pracy w dniu 1 września 2021 roku:
Przypominam, że na terenie szkoły obowiązują podstawowe zasady: dystans, dezynfekcja oraz nakaz noszenia maseczek w częściach wspólnych.
W pierwszym dniu nauki nie ma zajęć dydaktycznych, jedynie spotkania z wychowawcami w klasach.
O godz. 8.00 – uczniowie klas: 3A, 3B, 6, 7A, 7B, 8A, 8B
O godz. 9.00 – uczniowie klas: 1A, 1B, 2A, 2B, 4, 5A, 5b
Dla uczniów, którzy tego potrzebują, zapewniamy w tym dniu opiekę na świetlicy do godz. 15.30.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych ( 0A, 0B) zapraszamy wraz z rodzicami na spotkanie informacyjne o godz. 8.00, następnie planujemy zajęcia w oddziałach do godziny 13.00.
Spotkania w salach lekcyjnych:

 

nr sali

klasa

2

4

3

6

4

8A

7

7A

8

5A

9

8B

10

5B

11

7B

12

1B

13

3B

14

3A

16

2B

17

1A

18

2A

21

0B

22

0A

Dowóz z Huby 1 września : 7. 40 (uczniowie z klas na 8.00); 8. 20 (z klas na 9.00)
Nie ma możliwości przejazdu rodzica z dzieckiem ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne.