W marcu tematem gazetek był Dzień Bezpiecznego Internetu! 
Większość gazetek była robiona ręcznie, starannie i pomysłowo. Punktacja wygląda następująco:
1/ 8a - 9pkt
2/ 6a, 7b - 8pkt
3/ 6b - 7,5pkt
4/ 7a - 5,5pkt

 

 

Klasyfikacja całościowa (punktacja liczona od września 2020):

6a --------- 34

6b ---------  35,5

7a --------- 37

7b --------- 27

8a -------- 46

8b -------- 28,5