GAZETKI W GRUDNIU

W grudniu'20 do pracy  zmobilizowały się wszystkie klasy. Brawo! Tym razem też pół na pół było gazetek w wersji elektronicznej i w wersji papierowej. Oceniana była przede wszystkim oryginalność, ujęcie tematu, pomysłowość, wkład pracy i estetyka (czyli to co zwykle :-) ).
Ostateczne wyniki wyglądają następująco:

Miejsce I - klasa 6b
Miejsce II - klasa 6a
Miejsce III (zbiorowo!) - klasy 7a, 7b, 8a, 8b

Tak jak w przypadku oceny gazetek w klasach - teraz też przyznawane są punkty w poszczególnych kategoriach (oryginalność, wkład pracy, estetyka). Klasy z miejsca III zdobyły tą samą ilość punktów, choć gazetki były różne.
Cały czas prowadzony jest ranking klas, w którym sumowane są punkty z poszczególnych miesięcy. Wstępne wyniki będą podane na początku drugiego semestru. A ostateczne na koniec roku szkolnego.


M.Kunstman