Przedszkolaki z grupy 0b w ramach przygotowania do Święta Niepodległości zostały zapoznane z symbolami narodowymi, nauczyły się śpiewać hymn narodowy oraz recytować wiersz pt. „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełzy. W ramach działań plastycznych dzieci wykonały godło Polski wykorzystując różne materiały plastyczne.
M. Bańka