Plakat „Każdy Uczeń Mały Patriota Wielki Człowiek” 

W ramach projektu „Piękna nasza Polska Cała” dzieci z klasy pierwszej uczestniczyły w zajęciach o prawach dziecka i prawach obywatela. Uczniowie dowiedzieli się, że najważniejszym zbiorem praw i obowiązków każdego obywatela jest Konstytucja. Wykonaliśmy plakaty związane z majowym świętem, rozszerzając temat na prawa i obowiązki dzieci.

Katarzyna Hałabura